تست هدایت شغلی

تست استاندارد O’net یکی از معتبرترین تست هایی است که به افراد کمک می کند تا شغل متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنند.

جنسیت:
کانال تلگرام تخصصی مجموعه مدارس سلام